3 Mayıs 2016 Salı

Meltem Söylemez 'Diyalektik Resim Sergisi ''

 Meltem Söylemez 'in Diyalektik Resim Sergisi açılışı yapılmıştır. Katılan tüm dostlara sonsuz teşekkürler...

1 Mayıs 2016 Pazar

Meltem Söylemez '' DİYALEKTİK RESİM SERGİSİ''


DİYALEKTİK

Günümüz sanatı üretim anlamında son 50 yıldır teknolojik yenilikleri içine almakta ve hatta bu yenilikleri birincil ifade aracı olarak kullanmaktadır. Fakat halen modernizm’in kapsamında yer alan sanatsal verilerde varlığını sürdürmektedir. Bu anlamda sanatçıların çok yönlü, multidisipliner yaklaşımları ve deneyimin dilsel ve kavramsal içerikli yaklaşımları dikkat çekmektedir Bu anlamda benim çalışmalarım, evrenseli yakalamak ve bu sanatsal dönüşümlerin içerisinde yer almakla birlikte evrensellik, tek olma, orjinallik gibi aidiyet kavramları adı altında günümüz yaşamını imleyen göstergeleri içermektedir. Geçmiş dönemlerde “Konuşan özneler”, “Coğito”,” Direniş” isimli konseptlerimde sosyal olgularla birlikte, estetik ve plastik kaygıları da kavramsal noktalara taşımaya çalıştım.
Konuşan “Özneler” ve “Cogito” serilerinde sanatın öznesini ve sanatçının öznelliğini ön plana çıkarmakla birlikte, yeni plastik arayışlar çerçevesinde soyut dışavurumcu bir süreci yansıtmaktadır. “Direniş” sergisi ise ülkemizde son birkaç yılda değişen sosyal olayların ve algıların problematiğini içerir. Bu konsept farklı teknik ve deneyimlerin yer aldığı bir konsepti oluşturmaktadır. 2 -10 mayıs 2016 aralığında yer alan sergim ise “Diyalektik “, sanat felsefesinde önemli algı özgürlüğü yaratan diyalektik kavramını açılımlamaktadır.
Bu kavram Hegel’in tez, sentez, antitez üçlemesine gönderme yapmaktadır. Günümüz sanatı da bu kavram bağlamında karşıtlıklar içermektedir. Varlıkların, hem bilgesel hem de doğal süreçlerini kapsayan bu yaklaşım, benim sanatsal problematiğimi oluşturmaktadır. Bu konsept, yöntem ve düşünceyle birlikte; estetik kaygılarında yer aldığı sezgisel ifadelere de yer verir. Teknik anlamda kağıt ve tuval yüzeyi üzerine karşıtlık yaratarak; espas değeri olan baskı ve akrilikle günümüz hayatından imgeler taşıyan kompozisyonlar düzenledim. Bu imgeler, alıcının ortak yaşam imgelerinden esinleneceği göstergeleri yansıtır. Kavramsal göstergeler tercih etmemin nedeni, kavramsal algının günümüz yaşamının doğasında olması nedeniyledir. Çünkü, günümüz dünyasını, göstergeler ve algı yanılsamaları yönetilmektedir. Bunlar yaşamımızın bir parçası olmuş bizi içerisine hapsetmiştir. Bu nedenle esiri olduğumuz birçok imgeyi, yaratılacak karşıt bir imgeyle karşılamak algı olanaklarımızı genişletecektir.
Teknik anlamda, çalışmalarımda kağıt ve tuval yüzeyi üzerine linol baskı ve yağlı boya teknik kullandım. Linol baskıyı klasik kullanımından çıkararak yağlı boya ve akrilik ile birleştirerek yeni bir ifade biçimi oluşturmaya çalıştım

21 Nisan 2016 Perşembe

Amnezi Sergisi3.dalga üyelerinden Gül Aktaş Kaya ve Derya Aydoğdu ' nun Amnezi isimli ortak sergisi açılışından... Destek veren herkese sonsuz teşekkürler...17 Nisan 2016 Pazar

İzmirKültür Pla+formu GirişimiİzmirKültür Pla+formu Girişimi (İKPG) tarafından, 16.04.2016 tarihinde , 3. Dalga Bağımsız Sanat İnisiyatifimiz İzmir Kültür İletişim Toplantısına davet edilmiştir. Bu toplantıların amacı, İzmirli kültür üreticilerini kayıt altına almak ve bu vasıtayla kentte kültür sanat alanındaki aktörleri birbirlerine bağlayarak görünürlüğü arttıracak mekanizmalar oluşturmaktır.
İzmir Akdeniz Akademisi’nde gerçekleşen bu toplantıda, 3. Dalga kurucu üyelerimizden Gülderen Depas, 3.Dalga’yı kapsamlı bir şekilde tanıtan bir powerpoint sunum yapmıştır. 10 dakikalık bu sunumda manifestomuzun üzerinden kısaca geçildikten sonra üyelerimiz ve mekanımız tanıtılmış, ardından faaliyet alanlarımız, gerçekleşen, devam eden ve gelecekteki projelerimiz anlatılmıştır.
Sunumların ardından forum formatına geçilerek, görüş ve öneriler sunulmuştur


10 Nisan 2016 Pazar

İzmir Kültür Pla+formu Girişimi


Kültür için Mekan Forumu başladı.

Mekanların işleyişleri, fonlamalar, izleyici oluşturmada izlenecek yollar ortak bir platformda paylaşılıyor.

İzmir Kültür Pla+formu Girşiminin de gerçekleştirilen kültür için mekan formuna 3.dalga kurucu üyelerimizden Aygün ERKEM ve Sultan GÖKDEMİR katılmıştır....
9 Nisan 2016 Cumartesi

Gülderen Depas '' Arzunun İtici Gücü II '' Sergi Açılışı


12 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında İzmir İş Sanatta gerçekleşecek olan , 3.dalga kurucu üyelerinden Gülderen Depas'ın sergisine tüm dostları bekliyoruz....                                                          

Sergi açılışı 12.04.2016 st 18.00


İzmir İş Bankası Sanat Galerisi / Konak / İzmirSon üç yıldır tarihte ve kendisinde iz bırakan kadın portrelerini geniş bir yelpazede inceleyen Depas, bu sergisinde de tarihte buluşları, mücadeleleri ve sanatları ile iz bırakan bilim, politika ve sanat alanında öne çıkan kadınların portrelerini yağlıboya ile tuvale veya kâğıda aktarıyor. Amacının belgesel niteliğinden çok, onların ruh zenginliğini izleyene yansıtarak, farkındalığı arttırmak olduğunu söyleyen sanatçı, sanat yapıtlarının verdikleri hazzın yanında, düşüncelerimizde bir tür dönüşüm yaratacağına inanıyor. Ruhsal renkliliği ve çeşitliliği ile sanatçılar; mücadeleleri ve yaptıkları ile örnek olan aktivistler, siyasetçiler; bilim alanındaki buluş ve yenilikleri ile çığır açan kadınlar bu yeni portreler geçidinde yerlerini alıyorlar. Ayrıca kağıt ve tuvalin dışında şeffaf bir malzeme üzerindeki yağlıboya çalışmalar ve portrelerin ilk eskizleri ışıklı bir kutu içinde sergileniyor. Bu da çalışmaların başlangıç ve bitiş serüvenini görmek açısından bir yol haritası sunuyor.
Sergide yer alan portreler: Ava gardner, Liz taylor, Leslie caron, Marilyn Monreo, Florence Nightingale, Montparnasslı Kiki, Mata Hari, Colette, Josephine baker, Hannah Höch, Audrey Hepburn, Angela Davis, Susan Sontag, Alma Mahler , Rosa Parks, Reha İsvan, Türkan Saylan, Maria Curie, Cahide Sonku